A tanrendben szereplő tárgyak, szakmai területek:

 • ifjúságpszichológia,
 • a meggyőzés és befolyásolás pszichológiája,
 • a nonprofit szervezetek működése,
 • gazdasági szféra és az ifjúság,
 • az ifjúság munkaerőpiaci sajátosságai,
 • pályaorientáció, ifjúságszociológia,
 • ifjúság és globalizáció,
 • ifjúsági projektek,
 • ifjúságpolitika,
 • civilszervezeti szerepvállalás az ifjúsági szférában,
 • az ifjúság és a reklám,
 • az ifjúság a filmművészetben,
 • az ifjúságkutatás elméleti és módszertani kérdései,
 • forrásteremtés,
 • forrásszervezés és projectmenedzsment,
 • ifjúsági önkormányzatok és ifjúsági referensi rendszer Magyarországon,
 • konfliktuskezelési és megoldási stratégiák,
 • érdekegyeztetés,
 • érdekvédelem